Vydáno: 1. 1. 2019
Registrační povinnost u daně silniční § 16 odst. 4 ZDSRegistrační povinnost k dani silniční je poplatník, který splňuje rozhodné skutečnosti pro placení silniční daně, povinen splnit vůči místně příslušnému správci daně ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň.