Vydáno: 1. 1. 2019
Sazba daně silniční § 6 ZDSSazba daně silniční je stanovena pevnou částkou. Platí pro každé vozidlo samostatně a odvozuje se z údajů uvedených v technických dokladech k příslušnému vozidlu.