Vydáno: 1. 1. 2019
Daňové přiznání k dani silniční § 15 ZDSDaňové přiznání k dani silniční podává poplatník do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, ve kterém mu vznikla daňová povinnost.