Vydáno: 1. 1. 2019
Poplatníci daně ze staveb a jednotek § 8 ZDNVPoplatníkem daně ze staveb a jednotek je v zásadě vlastník zdanitelné stavby, příp. jednotky. Může to být také svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností.