Vydáno: 1. 1. 2019
Sazba daně u zdanitelných staveb § 11 ZDNVSazba daně u zdanitelných staveb je opět pro různé druhy staveb různá.