Vydáno: 1. 1. 2019
Placení daně z nemovitých věcí § 15 ZDNVPři placení daně z nemovitých věcí se zohledňuje předmět činnosti poplatníků. Pokud se jedná o poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb, jsou tito povinni uhradit daň ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. Ostatní poplatníci uhrazují svoji daňovou povinnost ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.