Vydáno: 10. 5. 2017
Daňový subjekt, poplatník a plátce daně § 20 odst. 1 DŘ