Vydáno: 10. 5. 2017
Řízení a podání při správě daní Řízení je zákonem upravený proces, který je na počátku zahájen ze strany osoby zúčastněné na správě daní nebo ze strany správce daně a na konci je ukončen rozhodnutím.