Vydáno: 10. 5. 2017
Úkony v průběhu řízení při správě daní Aby rozhodnutí vydané na základě provedeného řízení bylo kvalifikované, má k tomu správce daně stanoveny další prostředky sloužící ke zjištění skutečností podstatných pro rozhodnutí, včetně způsobů stanovení daně (dokazování, důkazní prostředky, záznamní povinnost, pomůcky, sjednání daně), a prostředky k zajištění průběhu řízení (předběžná otázka, předvolání, předvedení, náklady řízení).