Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 01 - DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Definice a obecné principy Dlouhodobým nehmotným majetkem rozumíme stálé aktivum dlouhodobý majetek bez fyzické podstaty, které slouží v účetní jednotce déle než 1 rok a pro daňové účely je jeho vstupní cena obecně vyšší než 60 000 Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek zachycujeme na účtech účtové skupiny 01. Dlouhodobý nehmotný majetek se v průběhu své životnosti opotřebovává. Jeho opotřebení v peněžních jednotkách vyjadřují odpisy. Dlouhodobý nehmotný majetek je možné technicky zhodnocovat. Mezi dlouhodobý nehmotný majetek řadíme zejména: