Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 02 - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ODPISOVANÝ Definice a obecné principy Dlouhodobým hmotným majetkem rozumíme stálé aktivum fyzické podstaty, které slouží v účetní jednotce déle než 1 rok a pro daňové účely je jeho vstupní cena obecně vyšší než 40 000 Kč. Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek zachycujeme na účtech účtové skupiny 02. Tento hmotný majetek se v průběhu své životnosti opotřebovává. Jeho opotřebení v peněžních jednotkách vyjadřují odpisy. Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek je možné technicky zhodnocovat.