Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 03 - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK NEODPISOVANÝ Definice a obecné principy Neodpisovaným dlouhodobým hmotným majetkem rozumíme dlouhodobý majetek fyzické podstaty, který slouží v účetní jednotce déle než 1 rok. Neodpisovaný dlouhodobý hmotný majetek zachycujeme na účtech účtové skupiny 03.