Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 04 - NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 04 účetní jednotky evidují cenu pořízení a další vedlejší výdaje s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku související, a to do doby jeho zařazení do majetku účetní jednotky.