Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 13 - ZBOŽÍ Definice a obecné principy Zbožím rozumíme majetek nakoupený za účelem dalšího prodeje. Nakupované zboží oceňujeme pořizovací cenou. Součástí vedlejších pořizovacích výdajů mohou být: