Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 21 - PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY V POKLADNĚ Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 21 účetní jednotka eviduje nejlikvidnější formy peněz, jimiž jsou: