Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 37 - JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 37 účetní jednotky účtují o pohledávkách a dluzích obvykle krátkodobého charakteru, a to z titulu: