Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 38 - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV Definice a obecné principy V rámci přechodných aktiv a přechodných pasiv rozlišujeme položky časového rozlišení a dohadné položky. Zatímco u položek časového rozlišení známe přesně účel jejich tvorby, období, k němuž se vztahují, jakož i jejich přesnou výši, u dohadných položek si jejich výší jisti nejsme, nicméně jsme schopni provést kvalifikovaný odhad výše jejich tvorby.