Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 42 - FONDY ZE ZISKU A PŘEVEDENÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 42 účetní jednotky sledují: