Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 47 - DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Definice a obecné principy Dlouhodobými závazky účtovanými v rámci účtové skupiny 47 rozumíme závazky s dobou splatnosti převyšující 1 rok.