Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 48 - ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK A POHLEDÁVKA Definice a obecné principy Odložená daň plyne z rozdílů mezi účetním a daňovým pojetím vybraných účetních položek. Takovéto rozdíly však musí být přechodné povahy. Účtování o odložené dani vychází z předpokladu, že ve vztahu k účetnímu výsledku hospodaření bude odložená daň uplatněna v období pozdějším než splatná daň.