Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 50 účetní jednotka sleduje náklady související s výkonovou spotřebou: