Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 51 - SLUŽBY Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 51 účetní jednotky účtují zejména náklady na opravy a údržbu, cestovné, náklady na reprezentaci, nájemné a náklady na pořízení drobného nehmotného majetku.