Vydáno: 1. 1. 2018
ÚČTOVÁ SKUPINA 52 - OSOBNÍ NÁKLADY Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 52 účetní jednotky účtují o osobních nákladech, a to o mzdových nákladech ve vztahu k zaměstnancům účetní jednotky a ke společníkům při jejich závislé činnosti, dále náklady související se sociálním pojištěním, jakož i jiné sociální náklady.