Související články

Krátkodobé pracovněprávní vztahy ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a odvod pojistného ze skutečné výše příjmu
Zaměstnanecké benefity z pohledu účetnictví v roce 2017
Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a nemoc OSVČ
Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech
Zdravotní pojištění - zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem
Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištění
Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2016 a 2017
Příjmy fyzické osoby nepodléhající odvodu pojistného ve zdravotním pojištění
Cizinci a český zaměstnavatel z pohledu zdravotního pojištění
Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech
Účetní závěrka 2018
Zdravotní pojištění a příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
Splátky ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé - povinnosti a sankce ve zdravotním pojištění
Dohody o provedení práce a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění
Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění
Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a placení pojistného ve specifických situacích
Změny ve zdravotním pojištění 2017/2018
Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí
Souběhy ve zdravotním pojištění
Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění
Povinnosti a chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Kdy je u zaměstnance nulové pojistné v pořádku?
Zdaňování příjmů a zdravotní pojištění
Penále ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2019
Příklady využití Interpretací Národní účetní rady
Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018
Aktuality ze zdravotního pojištění 2019
Jednostranné "ukončení" pracovního poměru a zdravotní pojištění
Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 52 - OSOBNÍ NÁKLADY Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 52 účetní jednotky účtují o osobních nákladech, a to o mzdových nákladech ve vztahu k zaměstnancům účetní jednotky a ke společníkům při jejich závislé činnosti, dále náklady související se sociálním pojištěním, jakož i jiné sociální náklady.