Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 53 - DANĚ A POPLATKY Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 53 účetní jednotky evidují náklady související s platbami v rámci českého daňového systému. Jedná se zejména o úhrady silniční daně, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitostí, jakož i daně spotřební. V neposlední řadě jsou na účtech této účtové skupiny evidovány poplatky.