Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 57 - REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY VE FINANČNÍ OBLASTI Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 57 účetní jednotky účtují o rezervách a opravných položkách v rámci finanční oblasti.