Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 58 - ZMĚNA STAVU ZÁSOB VLASTNÍ ČINNOSTI A AKTIVACE Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 58 účetní jednotky evidují interní náklady vzniklé v souvislosti se změnou stavu zásob vlastní činnosti a aktivací. Ačkoli se jedná o provozní náklady, jsou takto nekoncepčně vykazovány až v účtové skupině 58. Položky aktivace mají vždy záporný zůstatek.