Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 59 - DANĚ Z PŘÍJMŮ, PŘEVODOVÉ ÚČTY A REZERVA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 59 účetní jednotky evidují náklady z titulu daně z příjmů, dále převody podílu na výsledku hospodaření společníkům v. o. s. a komplementářům k. s., jakož i převody v rámci nákladů za účelem objektivizace dílčích výsledků hospodaření.