Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 64 - JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 64 účetní jednotky vykazují tržby z prodeje majetku (DNM, DHM a materiál), a dále výnosy ze smluvních pokut, odepsaných pohledávek a v neposlední řadě výnosy z přebytků majetku zjištěných při inventarizaci.