Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 66 - FINANČNÍ VÝNOSY Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 66 účetní jednotky sledují výnosy, jež účetní jednotka utržila ve finanční oblasti. Jedná se zejména o tržby z prodeje cenných papírů, dále úroky, kursové ztráty a v neposlední řadě náhrady za manka a škody na finančním majetku.