Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ OSNOVA ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 - ZÁSOBY Právní úprava - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Vyhláška č. 500/2002 Sb. - Český účetní standard č. 005 – Opravné položky - Český účetní standard č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob - Český účetní standard č. 015 – Zásoby Definice a obecné principy Zásoby jsou součástí aktiv účetní jednotky a zatřiďujeme je ve výkazu Rozvaha do položky C – Oběžná aktiva.