Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ OSNOVA ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Právní úprava Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Vyhláška č. 500/2002 Sb. Vyhláška č. 501/2002 Sb. Český účetní standard č. 005 – Opravné položky Český účetní standard č. 006 – Kursové rozdíly Český účetní standard č. 009 – Deriváty Český účetní standard č. 010 – Zvláštní operace s pohledávkami Český účetní standard č. 017 – Zúčtovací vztahy Definice a obecné principy Na účtech účtové třídy 3 účetní jednotky evidují krátkodobé i dlouhodobé pohledávky, které jsou součástí aktiv četní jednotky a zatřiďujeme je ve výkazu Rozvaha do položky C – Oběžná aktiva, a dále o krátkodobých dluzích, které jsou součástí pasiv účetní jednotky a jež zatřiďujeme ve výkazu Rozvaha do položky C.II. Krátkodobé závazky.