Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ OSNOVA ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 - ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY Právní úprava - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Vyhláška č. 500/2002 Sb. - Český účetní standard č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih Definice a obecné principy Účtová třída 7 je primárně určena k provádění účetních zápisů představujících otevření a uzavření účetních knih a k účtování na podrozvahových účtech.