Vydáno: 19. 5. 2016
Daň z příjmů právnických osob Ing. Vlastimil Bachor V roce 2012 firma omylem zaúčtovala chybně částku vydané faktury (místo 50 000 Kč zaúčtovala 550 000 Kč), takže si nesprávně zvýšila daňový základ o 500 000 Kč. Je možné podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů snížit daňový základ v roce 2014, kdy byla provedena oprava v účetnictví nebo je nutné podat dodatečné daň. přiznání za rok 2012?
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2016.