Vydáno: 1. 6. 2016
Schváleno redakční radou
Pokuta za opožděné tvrzení daně JUDr. Jana Jarešová, Ph.D., Generální ředitelství cel Ing. Martina Havránková, Generální finanční ředitelství Pokuta za opožděné tvrzení daně je institutem poměrně mladým, který nově přinesl zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a přesto byl od své účinnosti dne 1. 1. 2011 již několikrát novelizován.