Vydáno: 1. 4. 2019
Registrace k dani z přidané hodnoty při překročení limitu obratu § 6 a § 94 odst. 1 ZDPH Registrace při překročení limitu obratu