Vydáno: 24. 6. 2016
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny? Ing. Antonín Daněk Nejlepší je dluhy (nejen ve zdravotním pojištění) nevytvářet. Pokud se plátce i přes veškerou snahu dostane do situace, kdy mu vznikne u zdravotní pojišťovny nějaký dluh, případně více dluhů, je potřebné situaci řešit. Řádné placení pojistného, případně příslušenství a pokut, je jednou ze základních povinností každého plátce a zdravotní pojišťovny si (mnohdy až úzkostlivě, avšak zcela oprávněně) hlídají, aby obdržely každou platbu, na kterou mají ze zákona nárok. Po stránce personální a technické jsou zdravotní pojišťovny v současné době velmi dobře vybaveny, takže vyhnout se zákonným povinnostem v podstatě již nejde, nehledě na legislativu, která je i v tomto případě (vcelku logicky) na straně těchto institucí, třeba možností stanovit nesvědomitému plátci pravděpodobnou výši pojistného.
Zdroj: Práce a mzda, 7-8/2016.