Vydáno: 1. 1. 2019
04x – Příklady účtování Příklad účtování Určete, které z následujících položek budou součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku: