Vydáno: 1. 1. 2019
08x – Příklady účtování Příklad účtování Účetní jednotka zařadila automobil v pořizovací ceně 622 000 Kč do užívání v průběhu měsíce října 20X1 a účetně jej hodlá odpisovat lineárně po dobu 4 let od listopadu 20X1.