Související články

Převod jmění na společníka
Vydáno: 1. 1. 2019
09x – Příklady účtování Příklad účtování Společnost HLUBOČ vykazuje ve své evidenci k 31. 12. 20X1 následující dlouhodobý majetek v následujícím ocenění: