Vydáno: 1. 1. 2019
39x – Příklady účtování Příklad účtování Účetní jednotka ALCATRAZ Mírov po zkušenostech z minulých účetních období přijala opatření vedoucí ke zpřesnění výsledku hospodaření. Z dlouhodobého vývoje splatnosti pohledávek zjistila, že 4 % objemu pohledávek zůstávají neuhrazeny. Ve sledovaném období společnost realizovala tržby ve výši 2 500. Proúčtujte související operace.