Vydáno: 1. 1. 2019
59x – Příklady účtování Příklad účtování Účetní jednotka EXPLOSIV, s.r.o., má k 31. 12. 2013 následující stavy výsledkových účtů: