Vydáno: 1. 1. 2018
Osvobození bezúplatných příjmů v podobě majetkového prospěchu od daně z příjmů fyzických osob Od daně z příjmů je osvobozen bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce (§ 2390 a násl. OZ), vypůjčitele při výpůjčce (§ 2193 a násl. OZ) nebo výprosníka při výprose (§ 2189 a násl. OZ), pokud tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti, a pokud: