Vydáno: 1. 1. 2018
Ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení § 6 odst. 7 písm. b) ZDP Pro zaměstnavatele vyplývají povinnosti k ochraně zdraví zaměstnanců v důsledku ustanovení ZP. Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků poskytovaných v rozsahu stanoveném ZP a souvisejícími předpisy není pro zaměstnance zdanitelným příjmem.