Vydáno: 1. 1. 2018
Zálohy poskytnuté zaměstnanci, náhrada výdajů § 6 odst. 7 písm. c) ZDP Předmětem zdanění u zaměstnance nejsou ani případné zálohy poskytnuté zaměstnanci za účelem, aby je jeho jménem vydal.