Vydáno: 1. 1. 2018
Náhrady za vlastní nářadí § 6 odst. 7 písm. d) ZDP Předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti nejsou ani náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů ve vlastnictví zaměstnance, které zaměstnanec použil pro výkon práce u svého zaměstnavatele.