Vydáno: 1. 1. 2018
Vytváření pracovních podmínek zaměstnavatelem § 6 odst. 7 písm. e) ZDP U zaměstnance nebudou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti rovněž ani povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce, stanovená právním předpisem. Tímto předpisem může být např. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který pro zaměstnavatele specifikuje např.: