Vydáno: 1. 1. 2018
Vzdělávání zaměstnanců (osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti) § 6 odst. 9 písm. a) ZDP Osvobozeným příjmem u zaměstnance jsou nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na: