Vydáno: 1. 1. 2018
Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné na důchodové pojištění § 5b odst. 1 ZPSZ Zákon o pojistném na sociální zabezpečení stanoví vyměřovací základ OSVČ na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jako částku, kterou si OSVČ určí, ale: