Vydáno: 1. 1. 2018
Vedlejší samostatná výdělečná činnost § 9 odst. 6 z. č. 155/1995 Sb. Činnost podnikající fyzické osoby se považuje za edlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud je v kalendářním roce splněn některý z předpokladů uvedených v zákoně, např. když OSVČ vykonávala zaměstnání nebo když měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.