Vydáno: 1. 1. 2018
Hlavní samostatná výdělečná činnost § 9 odst. 9 z. č. 155/1995 Sb. V případech, kdy se nejedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, jde o hlavní samostatnou výdělečnou činnost.